ARBOGA

2018-12-03

 

Arboga kommun slår på stort och bygger ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 platser. VI har fått i uppdrag av Byggpartner att utföra betongentreprenaden. Golvytan är ca 5000m2, totalt kommer det att gå åt 150 ton armering och 1200m3 betong. Idag började vi etablera på plats och beräknar vara klara med våra arbeten i april 2019.

STENINGE

2018-12-03

 

Vi har fått förtroendet från Erlandsson bygg att utföra alla betongarbeten när Steninge kommun bygger en ny förskola. Golvytan blir ca 1200m2.