ZAKRISDAL

2018-11-19

 

På uppdrag från Peab har vi nu påbörjat schakt för BRF Zakrisdalsudden. Det kommer bli 5 hus med totalt 26 lägenheter.

Här ska vi utföra både mark och betongentreprenaden. Beräknas vara klara i april 2019.