GLANSHAMMAR

2018-10-03

 

Mellan Glanshammar och örebro ska det bli en ny gång och cykelbana. Här är vi igång med schaktarbeten på uppdrag från Tranab.