Infra-Cons affärsidé

Infra-Con ska utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ genom att med hög kompetens, kostnadseffektivitet samt god lönsamhet medverka i kvalitets- och miljösäkrade bygg- och anläggningsentreprenader för statliga, kommunala och privata kunder. Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp gällande lagar, regler och krav.

Infra-Cons kvalitetspolicy 

Infra-Con ska genom ständig förbättring av verksamheten i allt högre grad tillfredsställa kundernas och andra intressenters krav på leverans i rätt tid av rätt utförda produkter och tjänster genom ett aktivt kvalitets-miljö och arbetsmiljöarbete.

Infra-Cons miljöpolicy 

Infra-Con ska bidra till ett ekologiskt uthålligt samhälle genom att

• i all verksamhet ta hänsyn till såväl människa som miljö 

• i förebyggande syfte identifiera föroreningskällor och förebygga föroreningar

• minska miljöbelastningen genom hushållning med resurser och val av material och maskiner

• minimera mängden avfall

Infra-Cons arbetsmiljöpolicy 

Infra-Con ska tillhandahålla säkra och hälsosamma förhållanden. Infra-Con ska tillsammans med de anställda skapa förutsättningar för en god och säker arbetsmiljö med skadefria arbetsplatser genom att

• förebygga arbetsmiljörisker och eliminera faror

• förhindra skador och ohälsa

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Kontaktpersoner

Maskin

Mätning

Jonas Sjöström 

Ingela Skogquist Eriksson

Ekonomi & Administration

Krister Jönsson

Kalkylator

Johan Karlsson

Maskinchef

Mark

Tommy Gustavsson

Arbetschef

Marcus Henningsson

Platschef

Betong

Johan Kalm 

Arbetschef / Kalkyl

Anton Tsvek

Platschef

Jimmie Hammarström

Platschef

Mikael Andersson

Platschef

Tom Sandkvist

Platschef

Erik Andersson

Platschef

Ken Lindskog

Arbetsledare

Nikolai Jegorov

Platschef

Emanuel Nerelius

Platschef

Per Wallstedt

VD

Christian Sjökvist
Mättekniker

Elina Valtere

Administration

Kontakta oss

Besöksadress      - - - 

Jobba hos oss

Vi letar alltid efter duktiga medarbetare.