BJÖRKMANS TRANSPORT


Björkmans Transport bygger helt nya lokaler med verkstad och lagerterminal.


Ort: Uppsala Beställare: Mälarbygg Arbetsbeskrivning: Betongarbete Tidsplan: Februari 2020 - Maj 2020