KV TÖRSJÖ


Nya gator, gång- och cykelbanor, VA- och elledningar ska göras i ordning för att möjliggöra nya bostäder i Törsjö som tillhör Mosås


Ort: Örebro

Beställare: Örebro kommun

Arbete: Markarbete

Tidsplan: Februari 2021 – Höst 2022

Länk till reportage: Stort markjobb åt Örebro kommun är igång