BRF GULLBRÄNDANOrt: Kläppen

Beställare: Erlandsson Bygg

Arbete: Betongarbeten

Tidsplan: Augusti 2019 – November 2019