FASTIGHET BORLÄNGEOrt: Borlänge

Beställare: Lindesbergs Bygg

Arbete: Markarbete

Tidsplan: September 2020 – Juli 2021