NYKÖPING FARGO ETAPP1


Här ska nya lokaler till Vattenfall i Nyköping byggas.


Ort: Nyköping

Beställare: Lindesbergs Bygg

Arbetsbeskrivning: Mark- och betongarbete

Tidsplan: April 2020 – Oktober 2020


Länk till reportage: Nya lokaler till Vattenfall i Nyköping