GC-BANA GLANSHAMMAR ÖREBRO


Ny gång- och cykelbana


Ort: Glanshammar

Beställare: Tranab

Arbete: Maskinarbeten / Schaktarbeten

Tidsplan: Augusti 2018 – September 2019