HOTELL KURBITS


Nybyggnation av lägenhetshotell


Ort: Kläppen

Beställare: Österling Bygg

Arbete: Betongarbeten

Tidsplan: Juni 2019 – November 2019


Länk till reportage: Projekt i Sälen