JUMPYARD ERIKSLUND


Trampolinhallen byggs i Erikslunds köpcentrumområde och blir 3500 kvm stor.


Ort: Västerås

Beställare: PE Invest

Arbete: Mark- och betongarbeten

Tidsplan: Maj 2020 – Oktober 2020