KV HÖGNE


Bygget kommer att bli ett flervåningsgarage med lägenheter byggda runtom.


Ort: Västerås

Beställare: Asplunds Bygg

Arbete: Mark- och betongarbeten

Tidsplan: Juni 2020 – Höst 2021