KV KÄRRHÖKEN


I Norra Ormesta utför vi mark- och betongarbete till en nybyggnation av tre lägenhetshus med 120 lägenheter på fyra våningar.


Ort: Örebro

Beställare: Consto

Arbete: Mark- och betongarbete

Tidsplan: November 2020 – Höst 2022