KV SÅGKLINGAN



Ort: Västerås

Beställare: Consto

Arbete: Betongarbete

Tidsplan: September 2020 – Sommar 2022

Länk till reportage: Bostadskvarteret Sågklingan i Västerås