KV TISTELN


186st lägenheter fördelat i två huskroppar med platsgjuten källare i båda husen.


Ort: Örebro

Beställare: LG Söderberg

Arbete: Betongarbete

Tidsplan: Augusti 2020 – Mars 2021