KVARTERET EXPEDITÖREN


Ny lagerlokal

Ort: Örebro

Beställare: Tranab

Arbete: Betongarbeten Tidsplan: December 2017 – Februari 2018