LSS-BOENDE I EKEBY ALMBY


Nybyggnation av LSS-boende

Ort: Örebro

Beställare: Tranab

Arbete: Betongarbeten

Tidsplan: Oktober 2018 – November 2018