LSS-BOENDE I GÖTENE


Nytillverkning av LSS-boende


Ort: Götene

Beställare: LIP AB

Arbete: Betongarbeten

Tidsplan: Mars 2019 – Juli 2019