NU LÄGGS GRUNDEN FÖR TRANSFORMATORSTATIONEN I LAXÅ

På beställning av Omexon har bygget av en transformatorstation i Laxå påbörjats. För Infra-con innebär projektet bergsprängning, schaktning, att dra nya kablar och rivningsarbete av ett tegelhus som finns på platsen. Med andra ord innefattar projektet både mark- och betongarbete. Vi har pratat med grävmaskinisten Peter Elliot som var en av de första på plats när arbetet sattes igång i början av januari 2020.– Jag började här för två veckor sedan och då var det ju skog här, massa höga träd överallt. Så mitt arbete inleddes med att jag fick rensa allt och sedan gräva upp stubbarna för att kunna täcka av berget, berättar Peter.


Arbetet så här långt har gått bra, även om Peters arbete är mer tidskrävande när det är skog och terräng jämfört med mer plant underlag. Marken kräver mycket förberedelser men under förra veckan hade Peter redan täckt av två tredjedelar av berget vilket gör att en borrmaskinist och sprängare redan kunnat påbörja sitt arbete.


– Vi ska försöka komma ner i samma höjd som asfaltsvägen som löper här nedanför, och därför måste vi få bort bergdelen.


När bergdelen är bortsprängd börjar nästa del av Peters arbete med grävskopan.


– Borrmaskinisten började borra i berget i onsdags. Igår hann vi till och med att påbörja sprängningen så vi är redan i gång med även den delen. Hela denna vecka kommer således bestå av sprängning av berget. Efter det kommer vi behöva lasta bort allt berg och när det är klart kan vi börja göra grunderna för betongen.


På platsen står också ett tegelhus som har fungerat som servicehus tidigare men när allt är klart kommer även det att vara borta. Istället kommer det att finnas två trafobaljor samt en ny byggnad i mitten som fungerar som ställverkshus. Trafobaljorna som genererar elen kommer att vara 53 kvadratmeter vardera och vara kopplade till ställverkshuset som blir 150 kvadratmeter stort. Tidplanen för arbetet sträcker sig till årets sista månader.
Kontaktpersoner

Maskin

Jonas Sjöström 

VD

Ingela Skogquist Eriksson

Ekonomi & Administration

019-500 04 18

072-168 67 83

ingela@infra-con.se

Krister Jönsson

Kalkylator

Johan Karlsson

Maskinchef

019-500 04 14

072-182 68 48

johan.karlsson@infra-con.se

Mark

Tommy Gustavsson

Arbetschef

Marcus Henningsson

Platschef

Betong

Johan Kalm 

Arbetschef

Anton Tsvek

Platschef

019-500 04 19

072-168 67 80

anton.tsvek@infra-con.se

Jimmie Hammarström

Platschef

Mikael Andersson

Platschef

Tom Sandkvist

Platschef

019-500 04 13

070-445 36 67

tom.sandkvist@infra-con.se

Erik Andersson

Platschef

019-500 04 17

070-792 36 23

erik.andersson@infra-con.se

Ken Lindskog

Arbetsledare

019-500 14 51

070-143 47 20

ken.lindskog@infra-con.se

Nikolai Jegorov

Platschef

019-500 14 52

072-168 67 84

nikolai.jegorov@infra-con.se

Emanuel Nerelius

Platschef

019-500 14 57

076-391 14 04

emanuel.nerelius@infra-con.se

Kontakta oss

Besöksadress      - - - 

Jobba hos oss

Vi letar alltid efter duktiga medarbetare.