NYKÖPING FARGO ETAPP2


Här gör vi iordning marken och gjuter en 1440m2 betongplatta till blivande företagslokaler.

Ort: Nyköping

Beställare: Lindesbergs Bygg

Arbete: Mark- och betongarbete

Tidsplan: Juni 2020 – Oktober 2020