SCHAKTARBETE FORTUM


Schaktarbete för en ny deponibotten på 8000 kvm.


Ort: Kumla

Beställare: Fortum Waste Solutions

Arbetsbeskrivning: Mark- och betongarbete

Tidsplan: Mars 2020 – Augusti 2020