SKIDBRON I STÖTEN


Fundament för en skidbro som kommer kopplas samman med Kronoparksområdet

och resten av Stötens skidliftssystem.


Ort: Sälen

Beställare: BEST Entreprenad

Arbetsbeskrivning: Betongarbete

Tidsplan: September 2019 - November 2019