STÄLLVERK ARDALAOrt: Ardala

Beställare: Craftor

Arbetsbeskrivning: Mark- och betongarbete

Tidsplan: 2017 - 2018