STÄLLVERK LIARED


Ort: Liared

Beställare: Otera Ratel AB

Arbete: Betong- och markarbeten

Tidsplan: Oktober 2018 – November 2019