STÄLLVERK LUGNÅSOrt: Skaraborg

Beställare: Eitech Engineering

Arbetsbeskrivning: Betong- och markarbete

Tidsplan: April 2020 - Maj 2020