STÖDMUR ÅT KRAFTVÄRMEVERK


Nybyggnation av 600 meter lång mur


Ort: Västerås

Beställare: PEAB

Arbete: Betongarbeten

Tidsplan: April 2019 – September 2019


Länk till reportage: Infra-con bygger Stödmur i Västerås

Kraftvärmeverkets stödmur är slutförd