TRANSFORMATOR- STATIONER


Nybyggnation av 6st transformatorstationer runt om i hela Sverige


Beställare: Eitech Engineering

Arbete: Betongarbeten

Tidsplan: Mars 2018 – Mars 2020