STÄLLVERK HASSLE


Fundament till Transformator.


Ort: Hassle

Beställare: Eitech Engineering

Arbetsbeskrivning: Schakt, fyllning, rördragning och betongarbete.

Tidsplan: September 2019 - X 2020