STÄLLVERK HUSBACKAOrt: Husbacka

Beställare: Omexon

Arbetsbeskrivning: Mark- och Betongarbete

Tidsplan: December 2019 - Hösten 2020