ÅBRINKEN


Nybyggnation av vård- och omsorgshem på 9.000 kvm


Ort: Arboga

Beställare: Byggpartner

Arbete: Betongarbeten

Tidsplan: November 2018 – November 2019


Länk till reportage: Grundläggningsarbete på Arbogas nya Vård- och Omsorgshem