Pågående

TOMAT & RÄKODLING

Ort:Frövi Beställare:Regenergy Ca 30 hektar nyetablering av tomat- och räkodling i Frövi. I arbetet ingår det sprängning och grundläggning av växthus samt räkodling. Mark och betong. Beställare: Regenergy

TANKBILEN 1

Ort:Örebro Beställare:Trafikverket Nya lokaler och ytor anordnas i Berglunda för Tekniska förvaltningen. Arbetet gör med Lindesbergs bygg åt Örebro Porten. Arbeten infattar grundläggning av 9 byggnader varav fordons- och redskapsförrådet har en platta på ca 2500m2 samt nya VA-ledningar och asfalteringsarbeten på hela området.

VÄG 51

Ort:- Beställare:Trafikverket Ombyggnation av sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. I entreprenaden ingår gjutning av bro över Täljeån vid Almbro som Infra-cons betongavdelning utför samt anläggning av rörbroar. https://youtu.be/0DCXevkh51Mhttps://youtu.be/8a3WyamRTOw

HÖGDALEN, STÄLLVERK

Ort:Stockholm, Högdalen Beställare:Omexom Mark och betongarbeten. 12 m hög platsgjutet sabotageskydd anläggs för ställverket.

VÄSE

Ort:Väse Beställare:Evolent Betongentreprenad av planskild korsning som innefattar en järnvägsbro som lanseras på plats samt tråg.

FÖRSEGLET

Ort:Västerås Beställare:Österling Bygg 6st Hyresrättshus på 15 våningar gjutning av bjälklag i Västerås.

TULLHOLMSVIKEN

Ort:Karlstad Beställare:Consto Nyproducerade hyresrätter i Karlstad. 6 huskroppar med garage i 2 plan. Komplett Betongentreprenad för grund/källarplan/markplattor. Platsgjutna väggar och bottenplattor. 

LASTVAGNAR LINKÖPING

Ort:Linköping Beställare:Tuve Bygg 6000m2 bottenplatta med tillhörande grundläggning.

AGGERUDSVIKEN

Ort:Karlskoga Beställare:Tida Entreprenad Betongentreprenad till 32st bostadsrätter med Karlskogas bästa läge.

ASKENÄS

Ort:Odensbacken Beställare:Skanska Betongarbeten till nybyggt Vård- och omsorgsboende samt gruppbostäder i Odensbacken.