GRUNDLÄGGNINGSARBETE PÅ ARBOGAS NYA VÅRD- OCH OMSORGSHEM

I augusti 2018 togs det första spadtaget för det cirka 9000 kvadratmeter stora nya vård- och omsorgsboende i Arboga. Infra-con har varit där sedan november förra året och slutför just nu den sista betonggjutningen. 

På beställning av Arboga kommun byggs det just nu ett vård- och omsorgsboende vid Åbrinken i Arboga stad. Det blir ett boende med 80 lägenheter där planeringen utgått efter de äldres behov. Byggpartner, som utför arbetet tillsammans med kommunen, har valt Infra-con till att verkställa utförandeentreprenaden. 

Just nu pågår betonggjutning av mindre plattor som ska bli entré till boendet samt lastkaj. Totala golvytor som lagts är cirka 5000 kvadratmeter, och till det har det gått åt 150 ton armering och 1200 kubikmeter betong. Johnny Hallgren, som varit på plats från Infra-con och gjutit betong sedan januari, beskriver arbetet som väl fungerande och strukturerat. 

Det här är nog den sjunde gången jag och de andra betonggjutarna varit här på bygget. Vid varje tillfälle har vi lagt cirka 1000 kvadratmeter betongplattor som var dag tagit oss mellan 8-10 timmar, så det är ganska stora delar, förklarar Johnny. Allting har gått enligt plan och vi har fått goda direktiv från både vår projektledare och Byggpartner, avslutar han. 

Byggpartners projektchef, Johan Sönnerlid, konstaterar att de varit mycket nöjda med Johnny och hans medarbetares insatser. 

De har hittills utfört sitt arbete utmärkt. Innan de avetablerar kommer givetvis en kontroll på kvaliteten av det utförda arbetet att göras, men vi känner oss inte det minsta oroliga för det, menar projektchefen. 

Johan Kalm, projektledare på Infra-con, kan också intyga att de fått mycket bra omdömen från Byggpartner som varit nöjda med att de lyckats hålla sig inom tidsplanen. Han förklarar att de varit omkring 10 man på plats från Infra-con som arbetat med grundläggningen. För att färdigställa plattorna har isolering, formning, armering och den nu pågående gjutning fått göras. Om några veckor ska de börja montera I-element runt hela boendet och beräknas vara klara med sina arbeten i slutet av april. 

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se