Betong, Mark & Anläggningsarbeten

Inget anläggningsarbete är för svårt!

Vi utför totalentreprenader och utförande entreprenader i hela Sverige!

Konkurrenskraftiga & Kostnadseffektiva

Med hög kompetens utför vi våra anläggningsarbeten till konkurrenskraftiga priser.

Entreprenadtjänster

Vi specialiserar oss på anläggningsarbeten, att bygga och underhålla betongkonstruktioner, samt infrastrukturer som används för transport, energi, vatten och avlopp, kommunikation och andra samhällsnyttiga ändamål.
Betong
Vi erbjuder expertis inom betongkonstruktioner, inklusive gjutning, armering och efterbehandling. Med stor erfarenhet av projekt som kräver specialkompetens inom tex industri, energi och infrastruktur är vi en strategisk partner för våra kunder.
Anläggningsarbeten
Vi erbjuder stor erfarenhet inom byggande och underhåll av infrastrukturer som vägar, broar, flygplatser, vatten- och avloppsledningar och el- och kommunikationsnätverk. Med en bred kompetens inom anläggningsjobb och infrastrukturprojekt har vi kapacitet att driva stora, komplexa entreprenader.

Vår Resa som Anläggningsföretag

Infra-Con har upplevt en snabb tillväxt de senaste åren. Med en stark affärsmodell, innovativa strategier och en passionerad personal har företaget lyckats expandera sin verksamhet på marknaden och dra till sig ett stort antal kunder. Genom konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva lösningar har vi levererat högkvalitativa produkter och tjänster och skapat ett starkt varumärke. Med ett tydligt fokus på tillväxt och ständig förbättring ser företaget fram emot att fortsätta sin resa och nå ännu större framgångar i framtiden.

Totalentreprenader

Betong

Med kompetens och erfarenhet av kvalificerade betongkonstruktioner (klass 1), utför vi olika typer av arbeten, t.ex. fundament till olika maskiner/anläggningar. Vi gjuter broar, betonggrunder till olika typer av hus så som bostäder, kontor och industri.

Mark & Anläggningsarbeten

Vi åtar oss mark- och anläggningsarbeten, till exempel vägbyggnationer och olika typer av VA arbeten, samt grundläggningar.

Betong, Mark- & Anläggningsarbeten

Vår samlade kompetens och erfarenhet inom bolaget möjliggör att vi kan erbjuda helhetslösningar från marken upp till betongstomme, färdig för komplettering.

Våra medarbetare

Hitta rätt kontaktperson på vår personalsida.

Kontakta oss

019 - 500 04 10

Vår kunniga och yrkesutbildade personal hittar alltid hållbara lösningar oavsett vilka förutsättningar de ställs inför.

Kontakta oss

Vi erbjuder entreprenader i hela Sverige!

Om du har funderingar över entreprenader och detaljer om vad vi erbjuder så är du varmt välkommen att skicka ett meddelande.

Pågående
projekt...

Här visas de senaste projekten.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se