Visselblåsningspolicy

infracon Sverige AB och Infracon Maskin AB  ingår i Vestum-koncernen. Vestum har en koncernövergripande visselblåsartjänst som tillåter anonym rapportering. Visselblåsartjänsten nås på www.vestum.se. Missförhållanden kan också rapporteras till visselblasare@infra-con..se. Om rapportering önskas ske muntligen eller vid fysiskt möte, ange detta i mejlet.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se