KURVRÄTNING AV VÄG 63

På Väg 63 mellan Kopparberg och Hällefors pågår just nu ett vägarbete för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Infra-con har blivit kontrakterade av Trafikverket för att utföra jobbet.

Väg 63 är en väg i dom norra länsdelarna och för att öka trafiksäkerheten ska man utföra kurvrätning av vägen på fem olika ställen. Det är ingen hårt trafikerad väg men det åker mycket tung trafik på sträckan.

– Idag pågår schaktningen för fullt. Vi kommer att börja borra och spränga berg redan den här veckan. Hela arbetet påbörjades för två veckor sedan och vi beräknas bli klara till våren 2021. Trots att sträckan inte är så värst lång påverkas tidsplanen av trafikanordningarna. Vi får endast stänga av en körfil i taget och kan således endast arbeta på en plats åt gången, förklarar Mikael Andersson som är platsansvarig från Infra-con.

För att utföra kurvrätningen måste en väg byggas vid sidan av den befintliga vägens kurvor. Den nya vägen kommer då att ersätta kurvorna så att de inte längre blir lika skarpa. På uppdrag av Trafikverket kommer Infra-con att utföra allt markarbete för kurvrätningen, vilket innebär både schaktarbete, asfaltering och allt som hör till.

– Vi har haft turen att få tag i väldigt bra lokala underentreprenörer som hjälper oss med allt arbete. Så det känns riktigt bra! Men tanken är att vi längre fram kommer ta in våra egna maskiner, men i dagsläget har vi väldigt mycket jobb på annat håll. Och det känns väldigt bra säger Mikael.

Hur skulle du sammanfatta projektet hittills?

– Det går jättebra! Detta projekt känns också extra roligt just för att det är vårt första jobb åt Trafikverket. De kände själva att det var bra att få samarbeta med ett nytt företag och hittills verkar de nöjda med allt. Vi hoppas såklart att detta jobb leder till fler arbeten tillsammans i framtiden!

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se