Plantering Frövi

Nu planteras tomatplantorna i växthuset i projekt Regenergy Frövi.

Infracon har bland annat sprängt och krossat berg, gjutit 3000 grundfundament, sjöförlagt en vattenledning mellan Väringen och växthuset, schaktat och förlagt fjärrvärmeledning mellan växthuset och närliggande pappersbruk och gjutit en 432 meter lång betonggång tvärs igenom växthuset. Anläggningen på 110 000 kvm drivs med spillvärme från närliggande pappersbruk

Beställare är Regenergy Frövi AB och är en utförande entreprenad.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se