AUTOGYRON 4


I Ladugårdsängen arbetar vi med grunderna till två lägenhetshus.


Ort: Örebro

Beställare: Schaktmiljö

Arbete: Betongarbete

Tidsplan: Juni 2020 – September 2020