INFRA-CON NYA LOKALERNu är vi äntligen igång med bygget av våra egna lokaler!


Bolagets höga tillväxt har medfört att vi på kort tid växt ur våra nuvarande lokaler – och därför ser vi extra mycket fram emot färdigställandet av det nya huset.