KV GLIDPLANET


Nytt lägenhetshus "Glidplanet 5" på Termikgatan i Södra Ladugårdsängen.


Ort: Örebro

Beställare: Schaktmiljö AB

Arbetsbeskrivning: Betongarbete

Tidsplan: November 2019 - April 2020