STENINGESKOLAN


Ny förskola


Ort: Halmstad

Beställare: Erlandsson Bygg

Arbete: Betongarbeten

Tidsplan: November 2018 – Februari 2019