TIMBER HEIGHTS


Nybyggnation av 32st lägenheter


Ort: Sälen

Beställare: Erlandsson Bygg

Arbete: Mark- och betongarbeten

Tidsplan: Augusti 2019 – Januari 2020