TROLLDALENOrt: Sälen

Beställare: Österling Bygg

Arbete: Betongarbeten

Tidsplan: Maj 2019 – September 2019


Länk till reportage: Projekt i Sälen