VARBERGAGATAN 115


Uppdraget är att byta avlopp och dagvattenledningar samt gjuta nya golv.


Ort: Örebro

Beställare: Asplunds Bygg

Arbete: Mark- och betongarbete

Tidsplan: December 2020 – Mars 2021