ZAKRISDALSUDDEN


Nybyggnation av bostadsområde


Ort: Karlstad

Beställare: PEAB Bostad

Arbete: Mark- och betongarbeten

Tidsplan: November 2018 – April 2020


Länk till reportage: Nya lägenhetshus i Zakrisdalsudden