ÅKER, STÄLLVERK

24 juni 2024
  • Ort: Åker
  • Beställare: Omexcon
ÅKER, STÄLLVERK

Nytt 400kV-ställverk i Åker byggs som tvåbrytarställverk. Det nya ställverket byggs delvis inom befintligt stationsområde.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se