AMBULANSGARAGET

3 augusti 2021
  • Ort: Örebro
  • Beställare: Brixley
AMBULANSGARAGET

Nybyggnation av Ambulansstation med plats för 10 stycken ambulanser. Fastigheten är på ca 18 000m2. Byggnaden består av bl.a. garage, tvätthall, vilorum, övningshall, kontor, kök, gemensamhetsytor samt en separat reservkraft byggnad.

Infra-Con utför mark och betongarbetena.

Nya Ambulansgaraget vid Berglunda innefattar mark, betong och finplanering av hela området. Personalparkering och grundläggning av garage samt reservkraftshus har uppförts i ett vattenskyddsområde där särskilda åtgärder har tagits hänsyn till under projektets gång.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se