ELFÖRSÖRJNINGSBYGGNAD VÄSTERÅS

15 februari 2023
  • Ort: Västerås
  • Beställare: -
ELFÖRSÖRJNINGSBYGGNAD VÄSTERÅS

Mark- och betonggrundläggning av ny elförsörjningsbyggnad vid Västerås sjukhus.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se