ELFÖRSÖRJNINGSBYGGNAD VÄSTERÅS

15 februari, 2023
Ort:Västerås
Beställare:?
ELFÖRSÖRJNINGSBYGGNAD VÄSTERÅS

Mark- och betonggrundläggning av ny elförsörjningsbyggnad vid Västerås sjukhus.