FÄRJBRON

24 juni 2024
  • Ort: Salbohed
  • Beställare: Trafikverket
FÄRJBRON

Färjbron är en nitad stålfackverksbro som behöver rustas upp. Trafikverket har genomfört ett flertal utredningar och bedömningar av brons tillstånd, vilka har lett till slutsatsen att bron snart nått sin slutliga livslängd och behöver bytas ut. Den nya bron kommer byggas i samma läge och av spännarmerad betong med dagens krav på byggd standard. Den nya bron kommer även vara bredare. I arbetet med bron tar vi hänsyn till närliggande Natura 2000-område och häckningsperioder för bland annat fåglar. Det är bland annat dessa förutsättningar som kommer att styra när vi kan göra vissa av arbetena.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se