FASTBRÄNSLEPANNA

24 juni 2024
  • Ort: Arboga
  • Beställare: Västramälardalens Energi & miljö AB
FASTBRÄNSLEPANNA

VME bygger en ny fastbränslepanna som ska leverera fjärrvärme till fjärrvärmenäten i Köping, Arboga och Kolsva. Infra-Con har blivit tilldelade mark- och betongentreprenaden. Entreprenaden innefattar installationer, grundläggning, golv, väggar och bjälklag

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se